Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych

Wykład + laboratorium

 

Laboratorium

Warunkiem dopuszczenia do odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych jest udział w zajęciach wprowadzających, na których przeprowadzany jest podział na zespoły i instruktaż BHP.

Harmonogram i regulamin, studia dzienne

Harmonogram i regulamin, studia zaoczne

Instrukcja BHP

 
Lista instrukcji do ćwiczeń:

Ćwiczenie HP2 - Sterowanie w układach hydraulicznych z zastosowaniem techniki proporcjonalnej - mgr inż. Dariusz Dąbrowski

Ćwiczenie HP3 - Dokładność pozycjonowania tłoczyska cylindra hydraulicznego - dr inż. Jarosław Kuśmierczyk

Ćwiczenie HP4 - Podstawowe elementy układów pneumatycznych - dr inż. Paweł Gomoliński

Ćwiczenie HP5 - Charakterystyka pompy wyporowej (skrypt: ćw. nr 11) - dr inż. Lech Knap, dr inż. Michał Makowski

Ćwiczenie HP6 - Charakterystyka bezwymiarowa przekładni hydrokinetycznej - dr inż. Lech Knap, dr inż. Michał Makowski

Ćwiczenie HP7 - Charakterystyka przekładni hydrostatycznej (skrypt: ćw. nr 9) - dr inż. Lech Knap, dr inż. Michał Makowski