Maszyny robocze

Wykład + Laboratorium

Wykład

Nazwa wykładu: Maszyny robocze
Prowadzący: dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze: 1. Tyro G. Ciągnikowe maszyny do robót ziemnych, Wyd. PW, Warszawa 1980
2. Pieczonka K. Inżynieria maszyn roboczych, część I - Podstawy urabiania i jazdy, podnoszenia i obrotu, OWPWr, 2009
3. Ciężkowski P.(red), Maszyny budowlane - laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
4. Piątkiewicz A., Sobolski, R., Dźwignice, WNT, Warszawa, 1977.
5. Simbierowicz P. (red), Laboratorium maszyn roboczych ciężkich, WPW, Warszawa, 1980.
6. Pawlicki K., Elementy dźwignic, PWN, Warszawa, 1986.
Treść wykładu: Wykład
Podział maszyn roboczych: dźwignice, dźwigi, maszyny budowlane, maszyny drogowe, maszyny do przeróbki skał.
Podział i ogólne omówienie dźwignic: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice magazynowe, dźwigniki.
Cięgniki. Budowa mechanizmów podnoszenia (wciągniki, wciągarki). Podstawowe zespoły mechanizmu: silnik, reduktor, hamulec, bęben linowy, układ linowy, zblocza linowe, urządzenia chwytające.
Rodzaje suwnic: pomostowe natorowe i podwieszone, bramowe. Budowa i zasada działania. Mechanizmy napędowe i konstrukcje nośne suwnic. Suwnice
kontenerowe: budowa chwytni kontenerowej, mechanizm podnoszenia chwytni kontenerowej.
Żurawie stacjonarne: przeznaczenie, budowa, zasada działania, mechanizmy napędowe, konstrukcja nośna. Stateczność żurawia i charakterystyka udźwigu.
Żurawie samojezdne: wolnobieżne i szybkobieżne. Przeznaczenie, budowa i zasada działania. Mechanizmy napędowe i konstrukcja nośna. Charakterystyka
udźwigu. Żurawie z wysięgnikiem teleskopowym: budowa i zasada działania wysięgnika, mechanizm teleskopowania, rozwój konstrukcji nośnej wysięgnika.
Żurawie przewoźne i przeładunkowe: przeznaczenie, budowa, charakterystyka udźwigu.
Urządzenia zabezpieczające w dźwignicach: techniczne środki bezpieczeństwa, budowa i zasada działania ogranicznika udźwigu.
Dźwigi. Ogólna budowa dźwigów elektrycznych i hydraulicznych.
Maszyny do robót ziemnych i ich oddziaływanie na ośrodki gruntowe i skały.
Historia maszyn do prac ziemnych.
Plac budowy – przykładowe technologie wykonywania prac. Postawy urabiania gruntów i poruszania się maszyn.
Własności fizyczne i mechaniczne ośrodków gruntowych i skał. Badania własności ośrodków gruntowych i skał. Modelowanie ośrodków gruntowych i skał - model Coulomba i zmodyfikowany warunek Coulomba.
Analiza wybranych procesów urabiania gruntów i skał. Metody przybliżone obliczania oporów urabiania. Mechanika układu pojazd-teren.
Przegląd podstawowy maszyn roboczych i omówienie ich konstrukcji (koparka, ładowarka, spycharka, równiarka, zgarniarka, maszyny do zagęszczania ośrodków gruntowych).
Urabianie skał. Przegląd maszyn i metod urabiania skał. Maszyny do produkcji kruszyw.
Zasady zaliczania: Dwa kolokwia sprawdzające.

 

Regulamin przedmiotu

Laboratorium

Warunkiem dopuszczenia do odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych jest udział w zajęciach wprowadzających, na których przeprowadzany jest obowiązkowy instruktaż BHP i ew. podział na zespoły.

Harmonogram, studia dzienne

Harmonogram i regulamin, studia zaoczne

Instrukcja BHP

 

Lista instrukcji do ćwiczeń:

Ćwiczenie MB1 - Kruszenie skał - skrypt Maszyny budowlane. Laboratorium 2016 Oficyna Wydawnicza PW, rozdział 2, realizowane ćwiczenie 1 p. 2.3 str. 39

Ćwiczenie MB2 - Automatyzacja pracy maszyn roboczych na przykładzie koparki podsiębiernej - skrypt  Maszyny budowlane. Laboratorium 2016 Oficyna Wydawnicza PW, rozdział 8, realizowane ćwiczenie 1 p. 8.3 str. 116

Ćwiczenie MB3 - Określenie własności wytrzymałościowych materiałów sypkich - skrypt  Maszyny budowlane. Laboratorium 2016 Oficyna Wydawnicza PW, rozdział 1, realizowane ćwiczenie 3 p. 1.5 str. 25

Ćwiczenie TB1 - Próby odbiorcze suwnicy bramowej. Jankowiak A. (red.), Laboratorium dźwignic - skrypt. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018, ćwiczenie 2, ss. 17-25

Ćwiczenie TB2 - Współpraca układu gąsienicowego z podłożem - skrypt  Maszyny budowlane. Laboratorium 2016 Oficyna Wydawnicza PW, rozdział 4, realizowane ćwiczenie 1 p. 4.3 str. 70

Ćwiczenie TB3 - Stateczność żurawi wieżowych - ujęcie statyczne. Jankowiak A. (red.), Laboratorium dźwignic - skrypt. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018, ćwiczenie 5, ss. 53-61