Konstrukcje nośne

Wykład + Laboratorium

Wykład

Nazwa wykładu: Konstrukcje nośne
Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz, p. 0.11c; dr inż. Artur Jankowiak, p.3.15b
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze:  
Treść wykładu: 1. Specyfika konstrukcji nośnych maszyn roboczych. Formy konstrukcyjne. Technologia wytwarzania.
2. Materiały konstrukcji nośnych, kategorie, właściwości mechaniczne. Stale podwyższonej i wysokiej wytrzymałości, stopy aluminium.
3. Algorytm projektowania konstrukcji nośnych maszyn.
4. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji nośnych i elementów konstrukcyjnych a kryteria projektowania.  
5. Formułowanie wymagań w zakresie sztywności, trwałej deformacji, stateczności ogólnej i lokalnej, pękania zmęczeniowego.  
6. Wyznaczanie obciążeń stosownie do kryteriów projektowania.
7. Normy i przepisy obowiązujące dla wybranych maszyn roboczych i urządzeń.
8. System klasyfikacyjny obciążeń w dźwignicach. Obciążenia eksploatacyjne dźwignic, kojarzenie obciążeń.
9. Analiza naprężeń w konstrukcjach nośnych maszyn. Skręcanie profili cienkościennych.
10. Podstawowe zasady wymiarowania wytrzymałościowego: naprężenia dopuszczalne i naprężenia graniczne. Współczynnik bezpieczeństwa.
11. Zasady wymiarowanie konstrukcji nośnej w zakresie trwałości zmęczeniowej. Wyznaczanie obciążeń cyklicznych. Schematyzacja przebiegu obciążeń i wyznaczanie widma obciążeń.
12. Dobór charakterystyki zmęczeniowej. Specyfika złączy spawanych.
13. Szacowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji nośnej.
Zasady zaliczania:  

  

Laboratorium

Ćwiczenie Temat Prowadzący
K1 Analiza naprężeń w modelu wysięgnika teleskopowego. mgr inż. P. Grabowski
p. 4.7a
K2 Skręcanie profili cienkościennych. mgr inż. S. Bąk
p. 4.7c
K3 Analiza stanów naprężenia metodą elastooptyczną. dr inż P. Gomoliński
p. 3.15a
K4 Koncentracja naprężeń w elementach konstrukcji nośnych. mgr inż. A. Zawadzki
p. 4.5a
K5 Widmo obciążeń eksploatacyjnych. mgr inż. S. Bąk
p. 4.7c
K6 Charakterystyka zmęczeniowa i ocena trwałości. mgr inż. P. Grabowski
p. 4.7a

Ćwiczenia K1 i K4 odbywają się w laboratorium MRC (sala 0.2)
Ćwiczenia K2 i K5 odbywają się w laboratorium w s. 4.4b
Ćwiczenia K3 i K6 odbywają się w laboratorium w s. 4.5

Instrukcje do ćwiczeń znajdują się w skrypcie: 
Jakubczak, H. (red) „Konstrukcje nośne - laboratorium”, Oficyna Wydawnicza PW, 2014.

 

Regulamin laboratorium

Harmonogram laboratorium 2018/2019