Konstrukcje nośne

Wykład + Laboratorium

Wykład

Nazwa wykładu: Konstrukcje nośne
Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz, p. 0.11c
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze:  
Treść wykładu:
 • Specyfika konstrukcji nośnych maszyn roboczych. Formy konstrukcyjne. Technologia wytwarzania.
 • Materiały konstrukcji nośnych, kategorie, właściwości mechaniczne.
 • Stale podwyższonej i wysokiej wytrzymałości, stopy aluminium.
 • Algorytm projektowania konstrukcji nośnych maszyn.
 • Rodzaje uszkodzeń konstrukcji nośnych i elementów konstrukcyjnych a kryteria projektowania.
 • Formułowanie wymagań w zakresie sztywności, trwałej deformacji, stateczności ogólnej i lokalnej, pękania zmęczeniowego.
 • Wyznaczanie obciążeń konstrukcji nośnych stosownie do kryteriów projektowania.
 • Normy i przepisy obowiązujące dla wybranych maszyn roboczych i urządzeń. System klasyfikacyjny obciążeń w dźwignicach.
 • Obciążenia eksploatacyjne dźwignic, kojarzenie obciążeń. Analiza naprężeń w konstrukcjach nośnych maszyn.
 • Skręcanie profili cienkościennych.
 • Podstawowe zasady wymiarowania wytrzymałościowego: naprężenia dopuszczalne i naprężenia graniczne. Współczynnik bezpieczeństwa ogólny i współczynniki cząstkowe.
 • Zasady wymiarowania konstrukcji nośnej w zakresie trwałości zmęczeniowej. Szacowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji nośnej.
 • Analiza obciążeń cyklicznych. Schematyzacja przebiegu obciążeń i wyznaczanie widma obciążeń.
 • Wyznaczanie naprężeń i dobór charakterystyki zmęczeniowej. Specyfika złączy spawanych.
Zasady zaliczania:  

  

Laboratorium

Instrukcje do ćwiczeń znajdują się w skrypcie „Konstrukcje nośne. Laboratorium”, red. Hieronim Jakubczak

 

Ćwiczenie Temat Prowadzący
K1 Analiza naprężeń w modelu wysięgnika teleskopowego. mgr inż. P. Grabowski
p. 4.7a
K2 Skręcanie profili cienkościennych. mgr inż. S. Bąk
p. 4.7c
K3 Analiza stanów naprężenia metodą elastooptyczną. dr inż P. Gomoliński
p. 3.15a
K4 Koncentracja naprężeń w elementach konstrukcji nośnych. mgr inż. R. Król
p. 4.7a
K5 Widmo obciążeń eksploatacyjnych. mgr inż. R. Król
p. 4.7a
K6 Charakterystyka zmęczeniowa i ocena trwałości. mgr inż. P. Grabowski
p. 4.7a

Ćwiczenia K1 i K4 odbywają się w laboratorium MRC (sala 0.2)
Ćwiczenia K2 i K5 odbywają się w laboratorium w s. 4.4b
Ćwiczenia K3 i K6 odbywają się w laboratorium w s. 4.5
 

Regulamin laboratorium

Harmonogram ćwiczeń 2016/2017