Systemy monitorowania maszyn roboczych

Wykład

Nazwa wykładu: Systemy monitorowania maszyn roboczych
Prowadzący: Prof. dr. hab. inż. Jan Szlagowski, p 0.8
Rodzaj studiów: II stopnia
Materiały pomocnicze: brak (pomocny wykład Maszyny budowlane)
Treść wykładu: Cele monitorowania i automatyzacji maszyn. Modele funkcjonalne maszyn. Wybór parametrów do monitorowania. Dobór systemów mechatronicznych (czujniki, komputery pokładowe, panele operatorskie). Sposoby budowania systemów (operator maszyna - budowlana - otoczenie). Przykłady rozwiązań dla typowych maszyn. (koparki, ładowarki, spychacze, żurawie, suwnice itp.)
Zasady zaliczania: 1 sprawdzian, 1 praca domowa