Statyka konstrukcji

Wykład

Nazwa wykładu: Statyka konstrukcji
Prowadzący: dr inż. Jan Grudziński, p. 4.5a
Rodzaj studiów: II stopnia
Materiały pomocnicze: brak (pomocny wykład Maszyny budowlane)
Treść wykładu: Konstrukcje nośne - tradycyjna systematyka. Zasady racjonalnego projektowania wytrzymałościowego a metody obliczeniowe. Przykłady rozwiązań MES.
Ramy. Konstrukcje węzłów. Przykłady rozwiązań MES.
Konstrukcje powierzchniowe. Definicje. Warunki sztywności. Geometryczna zmienność.
Statyka ściany. Statyka załomu. Przykłady rozwiązań MES.
Powłoki. Elementy teorii. Przykłady rozwiązań MES.
Zasady zaliczania: 3 sprawdziany w ciągu semestru