Projektowanie układów hydraulicznych

Wykład

Nazwa wykładu: Projektowanie układów hydraulicznych
Prowadzący: dr inż. Zbigniew Żebrowski, p. 0.11. d
Rodzaj studiów: II stopnia
Materiały pomocnicze: Maszyny robocze, Mechanika płynów, Układy napędowe
Treść wykładu: Sposób i kolejność postępowania przy projektowaniu układów hydraulicznych. Algorytm postępowania i omówienie jego kolejnych kroków. Ciecze robocze. Elementy układów hydraulicznych. Filtrowanie cieczy roboczych. Metody zmniejszania hałasu w układach hydraulicznych. Obliczanie przewodów rurowych. Uruchamianie układów hydraulicznych. Modelowanie hydraulicznych układów napędowych maszyn w celu poprawy ich struktury, własności eksploatacyjnych i obniżenia ich energochłonności. Wyznaczanie parametrów roboczych pomp i silników hydraulicznych. Funkcjonowanie elementów sterowania. Dobór struktury i parametrów układu hydraulicznego przy sterowaniu dławieniowym i objętościowym. Obliczanie napędów hydraulicznych.
Zasady zaliczania: 2 kolokwia