Podstawy recyklingu

Wykład

Nazwa wykładu: Podstawy recyklingu
Prowadzący: dr inż. Paweł Gomoliński, p. 3.15A
Rodzaj studiów: II stopnia
Materiały pomocnicze: Do pobrania za pośrednictwem systemu USOS - odsyłacz w opisie przedmiotu.
Treść wykładu: Formy zagospodarowania odpadów.
Wybrane aspekty ekonomiczne zagospodarowania odpadów.
Klasyfikacja odpadów.
Znaczenie problemu zagospodarowania odpadów.
Przegląd form utylizacji i zagospodarowania odpadów podstawowych materiałów konstrukcyjnych (stal, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne) oraz wybranych innych materiałów.
Recykling w budowie i eksploatacji pojazdów – przykłady rozwiązań systemowych i szczegółowych.
Wybrane zagadnienia logistyki odpadów.
Selektywna zbiórka odpadów.
Eko-bilans.
Gospodarka odpadami komunalnymi.
Gospodarka odpadami organicznymi, oczyszczalnia ścieków.
Odpady niebezpieczne – transport, gromadzenie, unieszkodliwianie.
Zanieczyszczenie powietrza.
Zasady zaliczania: 2 prace kontrolne + 1 praca domowa.