Podstawy logistyki

Wykład

Wykład

Nazwa wykładu: Podstawy logistyki
Prowadzący: dr inż. Paweł Gomoliński, p. 3.15a
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze: Do pobrania za pośrednictwem systemu USOS - odsyłacz w opisie przedmiotu.
Treść wykładu: Analiza sieciowa z elementami teorii grafów. Problem najkrótszej trasy, maksymalnego przepływu, najmniejszego rozpięcia sieci. Modele sieciowe procesów. Metoda ścieżki krytycznej - minimalizacja czasu realizacji przedsięwzięcia. Optymalizacja harmonogramu czynności. Liniowe modele decyzyjne. Elementy programowania liniowego w zastosowaniu do planowania działań. Budowanie modeli zagadnień decyzyjnych - zagadnienie transportowe, załadunkowe, produkcyjne, optymalnego podziału.
Zasady zaliczania: 2 kolokwia sprawdzające.