Mechanika ośrodków sypkich i kruchych

Wykład

Nazwa wykładu: Mechanika ośrodków sypkich i kruchych
Prowadzący: dr hab. inż. Jan Maciejewski, p. 0.11d
Rodzaj studiów: I/II stopnia
Materiały pomocnicze: Literatura podawana na I wykładzie.
Treść wykładu: 1) Ogólna charakterystyka dyscypliny. Problematyka dyscypliny.
2) Badania własności ośrodków sypkich i kruchych w płaskich i złożonych stanach naprężeń.
3) Stany graniczne ośrodków sypkich i kruchych.
4) Płaski stan odkształcenia ośrodków sypkich i kruchych.
5) Analiza niektórych procesów urabiania i kruszenia
a. parcie bierne i czynne gruntów
b. napór płaskiej ściany
c. kruszenie bloków stemplami
d. zastosowania praktyczne wyników analiz w konstrukcji maszyn do robót ziemnych i maszyn kruszących.
Zasady zaliczania: jedno ćwiczenie domowe + notatki.