Inżynierskie bazy danych

Wykład

Wykład

Nazwa wykładu: Inżynierskie bazy danych
Prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze: Udostępniane na bieżąco w trakcie wykładu
Treść wykładu: Relacyjny model danych. Modelowanie układów rzeczywistych przy użyciu formalizmu relacyjnego. Projektowanie struktur logicznych baz relacyjnych – praktyczne rozwiązania niewielkich problemów inżynierskich. Język SQL i technika Query-by-Example. Techniki tworzenia aplikacji relacyjnych baz danych - przegląd narzędzi programistycznych. Tworzenie aplikacji relacyjnych baz danych przy użyciu systemu Microsoft Access. Budowa przykładowej aplikacji.
Zasady zaliczania: 2 kolokwia sprawdzające.