Degradacja konstrukcji nośnych

Wykład

Nazwa wykładu: Degradacja konstrukcji nośnych
Prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz p. 0.11C; dr inż. Artur Jankowiak, p. 3.15B
Rodzaj studiów: II stopnia
Materiały pomocnicze: (-)
Treść wykładu: Rodzaje degradacji elementów i konstrukcji nośnych: zużycie cierne, pękanie zmęczeniowe. Definiowanie obciążeń eksploatacyjnych. Doświadczalne i obliczeniowe wyznaczanie trwałości zmęczeniowej. Koncepcja naprężeń nominalnych i odkształceń lokalnych (zmęczenie wysoko- i niskocyklowe). Charakterystyki zmęczeniowe. Przykłady obliczeń z zastosowaniem programów obliczeniowych.
Zasady zaliczania: Praca domowa + 1 kolokwium