Bezpieczeństwo maszyn roboczych

Wykład

Nazwa wykładu: Bezpieczeństwo maszyn roboczych
Prowadzący: prof. nzw. Wojciech Sobczykiewicz, p. 0.11c
Rodzaj studiów: I/II stopnia
Materiały pomocnicze: (pomocny wykład Dźwignice)
Treść wykładu: Podstawy bezpiecznej techniki. Europejska dyrektywa maszynowa. Proces certyfikacji. Znak CE. Ustawa o Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). System badań dozorowych, system badań certyfikacyjnych. Spojrzenie wytwórcy na problem bezpieczeństwa. Podstawowe elementy tworzenia bezpieczeństwa: rozwiązania konstrukcyjne, wymiarowanie, formalizacja, szkolenie, jakość. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych: wypadkowość, rozwiązania konstrukcyjne, wyposażenie, proces dowodzenia zgodności, procedury badawcze, kryteria odbiorcze, szkolenie personelu.
Zasady zaliczania: 2 sprawdziany pisemne.