Automatyzacja pracy maszyn roboczych

Wykład

Nazwa wykładu: Automatyzacja pracy maszyn roboczych.
Prowadzący: Prof. dr. hab. inż. Jan Szlagowski, p. 0.8
Rodzaj studiów: I stopnia
Materiały pomocnicze: Brak (pomocny wykład z maszyn budowlanych)
Treść wykładu: Cele automatyzacji maszyn. Modele funkcjonalne mr. Modele dynamiczne mr. Cyfrowe systemy sterowania i nadzoru. Konfiguracje torów pomiarowych i sterujących. Algorytm sterowania. Komunikacja operator - maszyna robocza. Przykłady rozwiązań.
Zasady zaliczania: 1 sprawdzian, 1 praca domowa