Kierunki dyplomowania

Prace dyplomowe w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich są realizowane w ramach następujących, ogólnych kierunków dyplomowania:

  • Napęd i sterowanie maszyn roboczych
  • Automatyzacja maszyn roboczych
  • Projektowanie maszyn roboczych
  • Eksploatacja maszyn roboczych
  • Systemy logistyczne

Tematy prac dyplomowych